Chi tiết về Tác giả

Đắc Tường Vy, Trần

  • S. 153 (2018) - BÀI VIẾT
    Ứng dụng blockchain vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF