Chi tiết về Tác giả

Anh, Trần Thị Tuấn

 • S. 80 (2012) - Đầu tư tài chính
  Ứng dụng chuỗi thời gian mờ trong dự báo chỉ số chứng khoán VN-Index
  Tóm tắt  PDF
 • S. 93 (2013) - Chủ đề
  Phân tích tác động của sư kiện ngày 21/8/2012 đến các chứng khoán ngân hàng ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 120 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF