Chi tiết về Tác giả

Như, Trần Thị Tố

  • S. 80 (2012) - Công nghệ ngân hàng
    Nhu cầu tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Sóc Trăng
    Tóm tắt  PDF