Chi tiết về Tác giả

Tuyết, Trần Thị Mộng

  • S. 96 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Nghiên cứu hiệu ứng các ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF