Chi tiết về Tác giả

An, Trần Thị Bình

 • S. 14 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Đừng biến ngân hàng thành một tiểm cầm đồ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 17 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Bao thanh toán – Một hình thức đặc biệt của nghiệp vụ chiết khấu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 54 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Trao đổi về lý thuyết khủng hoảng tài chính
  Tóm tắt  PDF
 • S. 65 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Tiến trình xếp hạng tín nhiệm nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF