Chi tiết về Tác giả

Thịnh, Trần Quốc

  • S. 73 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Kế toán Việt Nam trong xu hướng hội tụ kế toán quốc tế
    Tóm tắt  PDF