Chi tiết về Tác giả

Thảo, Trần Phương

  • S. 103 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Quan hệ đồng liên kết với điểm gãy trong cấu trúc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 125 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác độnng của loại hình sở hữu lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF