Chi tiết về Tác giả

Sơn, Trần Ngọc

  • S. 21 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Giải pháp phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng tại vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung
    Tóm tắt  PDF