Chi tiết về Tác giả

Giang, Trần Hà

  • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Ứng dụng chuyển động Brown trong dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF