Chi tiết về Tác giả

Khiêm, Trần Duy

  • S. 72 (2012) - Công nghệ ngân hàng
    Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tiếp quỹ ATM
    Tóm tắt  PDF