Chi tiết về Tác giả

Sinh, Trần Đắc

 • S. 3 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Mô hình hệ thống lưu ký trực tiếp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Hợp nhất và hoán đổi trái phiếu – một biện pháp giúp nâng cao tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu chính phủ.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Tăng cường vai trò giám sát hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán
  Tóm tắt  PDF