Chi tiết về Tác giả

Hương, Trầm Thị Xuân

 • S. 84 (2013) - Chủ đề
  Giải pháp xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 96 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Nghiên cứu hiệu ứng các ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 97 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của chính sách tiền tệ Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam - trước và sau WTO
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Nới lỏng định lượng và lạm phát mục tiêu trên thế giới - Bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF