Chi tiết về Tác giả

Dung, Trương Thị Thanh

  • S. 20 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Khả năng và triển vọng xây dựng tập đoàn tài chính ngân hàng của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF