Chi tiết về Tác giả

Thịnh, Trương Quang

  • S. 43 (2009) - Công nghệ ngân hàng
    Đo lường sự hài lòng khách đối với chất lượng dịch vụ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 70+71 (2012) - Công nghệ ngân hàng
    Hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
    Tóm tắt  PDF