Chi tiết về Tác giả

Tâm, Thanh

  • S. 4 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng cổ phần cần được sự quản lý chặt chẽ từ phía Ngân hàng Nhà nước
    Tóm tắt  PDF