Chi tiết về Tác giả

Dung, Tô Thị Mỹ

  • S. 31 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Chứng khoán hóa bất động sản – Giải pháp tạo tính thanh khoản cho thị trường bất động sản Việt Nam
    Tóm tắt  PDF