Chi tiết về Tác giả

Nga, Phan Thị Hằng

  • S. 68 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Yếu tố quyết định đến lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết
    Tóm tắt  PDF