Chi tiết về Tác giả

Nguyệt, Phạm Thị

  • S. 25 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Tiền tệ không phải nguyên nhân duy nhất gây nên lạm phát cao của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 49 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại liệu có thể giảm?
    Tóm tắt  PDF