Chi tiết về Tác giả

Lý, Phạm Thị

  • S. 79 (2012) - Công nghệ ngân hàng
    Tín dụng ưu đãi của chính phủ đối với hộ nghèo - Đánh giá từ người vay
    Tóm tắt  PDF