Chi tiết về Tác giả

An, Phạm Thị Nguyên

  • S. 3 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Thương mại điiện tử trong kinh doanh ngân hàng ngày nay
    Tóm tắt  PDF
  • S. 14 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Bảo hiểm rủi ro thanh toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu
    Tóm tắt  PDF