Chi tiết về Tác giả

Cường, Phạm Minh

  • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước
    Tóm tắt  PDF