Chi tiết về Tác giả

Thông, Phạm Lê

 • S. 69 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 70+71 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên tại Thành phố Cần Thơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 80 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Nhu cầu tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Sóc Trăng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 86 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cung ứng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở thành phố Cần Thơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 90 (2013) - Chủ đề
  Mức phí sẵn lòng trả cho bảo hiểm giá lúa của các nông hộ ở Cần Thơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 102 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 112 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của tín dụng nhỏ từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
  Tóm tắt  PDF