Chi tiết về Tác giả

Văn Thụy, Nguyễn

 • S. 136 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
  Mối quan hệ giữa năm thành tố tính cách và thành quả công việc: nghiên cứu trường hợp nhân viên ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
  Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại: tiếp cận lý thuyết từ nguồn gốc chuỗi giá trị
  Tóm tắt  PDF
 • S. 151 (2018) - BÀI VIẾT
  Các nhân tố tác động đến giá trị tài sản thương hiệu: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 163 (2019) - BÀI VIẾT
  Tác động của sản phẩm hưởng thụ và thương hiệu tự thể hiện đến truyền miệng tích cực thông qua vai trò trung gian của tình yêu thương hiệu: Nghiên cứu thực nghiệm đối với nước mắm Phú Quốc Việt Nam
  Tóm tắt  PDF