Chi tiết về Tác giả

Văn Tân, Nguyễn

  • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
    Hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cổ phần hóa: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF