Chi tiết về Tác giả

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn

  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng - "cứu cánh” cho doanh nghiệp nội địa thời hội nhập?
    Tóm tắt  PDF