Chi tiết về Tác giả

Thúy An, Nguyễn

  • S. 136 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Rủi ro trong cho vay doanh nghiệp: nghiên cứu tại các chi nhánh Vietcombank ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời kỳ khủng hoảng
    Tóm tắt  PDF