Chi tiết về Tác giả

Quang, Nguyễn

  • S. 150 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Độ vững chắc của mạng tương quan chéo các cổ phiếu trước sự cố vỡ mạng ngẫu nhiên và những cuộc tấn công cố ý
    Tóm tắt  PDF
  • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
    Phân tích vai trò của các ngành kinh doanh thông qua ma trận tương quan cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF