Chi tiết về Tác giả

Quốc Khánh, Nguyễn

  • S. 152 (2018) - CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
    Công nghệ blockchain - Cơ hội và thách thức cho các nền kinh tế đang phát triển
    Tóm tắt  PDF
  • S. 153 (2018) - BÀI VIẾT
    Lợi ích và thách thức ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực giáo dục
    Tóm tắt  PDF