Chi tiết về Tác giả

Hữu Đặng, Nguyễn

  • S. 152 (2018) - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
    Ảnh hưởng của sáng tạo đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF
  • S. 160 (2019) - BÀI VIẾT
    Đo lường kết quả kinh doanh bằng thang đo chủ quan: trường hợp các doanh nghiệp lớn khu vực đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF