Chi tiết về Tác giả

Trường, Nguyễn Xuân

 • S. 53 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Ứng dụng quyền chọn thực trong thẩm định dự án đầu tư
  Tóm tắt  PDF
 • S. 76 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Kinh nghiệm quản lý nợ công trên thế giới - Bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại và mối liên hệ với tự do hóa tài chính tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF