Chi tiết về Tác giả

Trung, Nguyễn Việt

  • S. 42 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên địa bàn TpHCM
    Tóm tắt  PDF