Chi tiết về Tác giả

Trung, Nguyễn Văn

  • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm xuất khẩu ở tỉnh Sóc Trăng
    Tóm tắt  PDF