Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Nguyễn Văn

  • S. 43 (2009) - Công nghệ ngân hàng
    Đo lường sự hài lòng khách đối với chất lượng dịch vụ
    Tóm tắt  PDF