Chi tiết về Tác giả

Lâm, Nguyễn Văn

 • S. 3 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Bài học kinh nghiệm phối hợp giữa ngân hàng với Hội Phụ nữ trong việc mở rộng cho vay vốn ở nông thôn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 13 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Một số vướng mắc trong cho vay hộ sản xuất tại các ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với vùng đồng bằng Nam Bộ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Nhân tố ảnh hưởng chất lượng thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 20 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Vốn cho phát triển nông nghiệp và nông thôn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách kích cầu đầu tư qua hỗ trợ lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 38 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách kích cầu đầu tư vào thị trường nông sản, thủy sản xuất khẩu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải pháp tiền tệ trong giai đoạn kích thích tăng trưởng kinh tế
  Tóm tắt  PDF