Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Văn

 • S. 2 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Môi trường đầu tư và việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách tín dụng ưu đãi cho học tập
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường vốn ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra sau hơn một năm Việt Nam gia nhập WTO
  Tóm tắt  PDF