Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Văn

 • S. 13 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số vấn để đặt ra cần quan tâm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 27 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Thực thi chính sách tiền tệ với việc kiềm chế lạm phát trong thời kỳ hậu WTO
  Tóm tắt  PDF
 • S. 64 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách phát triển thị trường tài chính khu vực nông thôn Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 69 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ lạm phát và sự bất định lạm phát ở Việt Nam: Nghiên cứu thực nghiệm và gợi ý chính sách
  Tóm tắt  PDF