Chi tiết về Tác giả

Điệp, Nguyễn Văn

 • S. 94+95 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của tính cách cá nhân đến kết quả công việc của nhân viên ngành Ngân hàng tại TP.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 100 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Chu kỳ mặt trăng, tâm lý nhà đầu tư và tỷ suất lợi nhuận chứng khoán trên thị trường Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 104 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Thứ sáu ngày 13 và thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF