Chi tiết về Tác giả

Thúy, Nguyễn Thị

  • S. 27 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Séc – giải pháp giảm bớt lượng tiền mặt trong lưu thông.
    Tóm tắt  PDF