Chi tiết về Tác giả

Nhung, Nguyễn Thị

 • S. 1 (2004) - Nghiên cứu trao đổi
  Cổ phần hóa Ngân hàng Thương mại Nhà nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Xuất khẩu dịch vụ ngân hàng ngay tại quốc gia của mình.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Chỉ số giá cả năm 2004 và một số vấn để cần đặt ra
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Vốn ngân hàng cho tăng trưởng kinh tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển các giao dịch ngoại hối phái sinh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển các giao dịch ngoại hối phái sinh. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Dịch vụ ngân hàng – Hội nhập và phát triển.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Trao đổi xoay quanh vấn đề: Lạm phát là gì?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 15 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Luật Ngân hàng – một số vấn đề hiện đang được quan tâm.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Những kết quả đạt được và các yếu tố thúc đẩy hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh năm 2006
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Áp lực từ việc tăng vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường tài chính Việt Nam – Một năm sau khi gia nhập WTO
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22+23 (2008) - Chủ đề
  Thị trường tài chính – Ngân hàng Việt Nam năm 2007. Thành tựu và những điều trăn trở
  Tóm tắt  PDF
 • S. 29 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Có thể trả lãi cho dự trữ bắt buộc?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Sự khởi sắc trở lại của thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Tính chất dễ đổ vỡ của hệ thống tài chính và vai trò của giám sát
  Tóm tắt  PDF
 • S. 70+71 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 82+83 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải bài toán rủi ro vì sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 91 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Tiếp cận dịch vụ ngân hàng ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 92 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 93 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Hoạt động kinh doanh ngân hàng 2010 - 2012 và những khó khăn trước mặt
  Tóm tắt  PDF