Chi tiết về Tác giả

Huyền, Nguyễn Thị

 • S. 38 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Hình thức hợp tác công tư góp phần giải quyết nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 100 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Hoạt động quản lý và quy định thuế có ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế? Bằng chứng thực nghiệm ở TP.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Mất cân bằng hàng dọc trong phân cấp ngân sách ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF