Chi tiết về Tác giả

Hồng, Nguyễn Thị

  • S. 40 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 82+83 (2013) - Chủ đề
    Điều hành chính sách tiền tệ năm 2012 - Một số bài học
    Tóm tắt  PDF