Chi tiết về Tác giả

Như, Nguyễn Thị Tuyết

  • S. 37 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Lộ trình hành thu về nhà-đất
    Tóm tắt  PDF
  • S. 48 (2010) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Những bất cập về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng hợp đồng góp vốn đầu tư nhà ở
    Tóm tắt  PDF