Chi tiết về Tác giả

Nghi, Nguyễn Quốc

 • S. 53 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 57 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn tín dụng hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Cần Thơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 65 (2011) - Công nghệ ngân hàng
  Nhu cầu tín dụng chính thức trong phát triển mô hình nuôi ba ba của nông hộ ở tỉnh Kiên Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 72 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Năng lực tâm lý, môi trường làm việc và kết quả công việc của nhân viên ngân hàng trên địa bàn Tp. Cần Thơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng thương mại ở thành phố Cần Thơ
  Tóm tắt  PDF