Chi tiết về Tác giả

Vinh, Nguyễn Ngọc

 • S. 68 (2011) - Đầu tư tài chính
  Vì sao giá đất ở đô thị nước ta cao?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 72 (2012) - Đầu tư tài chính
  Gợi ý chính sách cho việc phát triển nhà ở công nhân
  Tóm tắt  PDF
 • S. 77 (2012) - Đầu tư tài chính
  Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở nước ta
  Tóm tắt  PDF
 • S. 79 (2012) - Đầu tư tài chính
  Những giải pháp khắc phục tính chuyển hóa thành tiền kém của bất động sản trong kinh doanh bất động sản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 84 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Những ngộ nhận thường gặp trong thẩm định giá trị bất động sản ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Đề xuất bổ sung hai giải pháp về thống nhất kết quả thẩm định giá trị bất động sản
  Tóm tắt  PDF