Chi tiết về Tác giả

Phong, Nguyễn Minh

 • S. 28 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  “Bắt mạch” chất lượng phát triển nền kinh tế qua lạm phát
  Tóm tắt  PDF
 • S. 29 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Lạm phát năm 2008 – 2009 và triển vọng kinh tế Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 30 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Triển vọng khu vực ngân hàng Hà Nội năm 2008
  Tóm tắt  PDF
 • S. 31 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Hợp tác đại học và doanh nghiệp – Góc nhìn của người trong cuộc
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong cuộc chiến chống khủng hoảng và lạm phát
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34+35 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Tổng quan kinh tế Việt Nam 2008 và triển vọng 2009
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và vấn đề kiều hối
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và vấn đề kiều hối. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 38 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Mô hình kinh tế thị trường và các nguyên tắc quản lý nhà nước ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Những nét mới của kinh tế Việt Nam năm 2009
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46+47 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  5 bí kíp trong kinh doanh đa cấp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 49 (2010) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Bãi bỏ trần lãi suất huy động tín dụng ngân hàng – Tính hai mặt và những việc cần làm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do
  Tóm tắt  PDF