Chi tiết về Tác giả

Tuyền, Nguyễn Kiên Bích

 • S. 29 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Cần những qui định pháp lý cho tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 31 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Quy định pháp lý về phá sản các tổ chức tín dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 33 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Nhận định về nghị định 114 – Hướng dẫn chi tiết luật phá sản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Các dấu hiệu pháp lý của tội “hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có” trong Luật hình sự Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Các dấu hiệu pháp lý của tội “hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có” trong Luật hình sự Việt Nam.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 51 (2010) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Những điểm mới của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF