Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Hồng

  • S. 84 (2013) - Chủ đề
    Giải pháp xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF