Chi tiết về Tác giả

Thành, Nguyễn Chí

 • S. 31 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Tăng lãi suất – Hai mặt của một vấn đề
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường bất động sản và vấn đề nợ xấu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 38 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Cho vay hỗ trợ lãi suất để đảo nợ: Nên chăng?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 41 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Những rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng
  Tóm tắt  PDF