Chi tiết về Tác giả

Đức, Nguyễn Chí

 • S. 9 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Bàn về tài sản bảo đảm tiền vay là quyền sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất tại khu công nghiệp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Phân tích hệ thống giám sát tài chính ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 49 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Cơ chế kích thích nhà quản lý và mô hình quản lý ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 66 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  CEO và vấn đề tự nguyện công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết
  Tóm tắt  PDF
 • S. 72 (2012) - Đầu tư tài chính
  ETF: Lợi ích, rủi ro và triển vọng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 77 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Sacombank
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 128 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân tích mô hình lý thuyết trò chơi trong tín dụng vi mô
  Tóm tắt  PDF