Chi tiết về Tác giả

Tùng, Nguyễn Anh

 • S. 11 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Huy động và sử dụng hiệu quả vốn phát hành trái phiếu chính phủ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Trao đổi về vấn đề “Phân tích tài chính doanh nghiệp”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 20 (2007) - Đầu tư tài chính
  Những ưu điểm của huy động vốn bằng phát hành trái phiếu doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 57 (2010) - Đầu tư tài chính
  Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu đối với VN-Index
  Tóm tắt  PDF